Društvo za pomoč pri upokojevanju

Aškerčeva 21

9240 Ljutomer                                      

drustvo.upokojitev@gmail.com

Čeprav je bila zakupna pogodba glede kmetijskega zemljišča sklenjena ustno, ustvarja med pogodbenikoma pravne učinke, če je bila v celoti ali pretežno izpolnjena in na podlagi takšne pogodbe ste bili zakupnik kmetijskega zemljišča. Uživalec kmetijskega zemljišča je tisti, ki uživa nelastniško ( ni zemljiško knjižni lastnik ) kmetijsko zemljišče po principu " vse hasnuje in vse plačuje".

POKOJNINSKO DOBO ZA DELO NA KMETIJI BREZ PLAČILA DODATNIH PRISPEVKOV
TO LAHKO UVELJAVITE TUDI V PRIMERU ČE V LETIH 1972 - 1984 NISTE BILI LASTNIK KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA VEČJEGA OD 1 ha IN TUDI, ČE VAM JE BILA ŽE V PRETEKLOSTI ZAHTEVA ZA PRIZNANJE POKOJNINSKE DOBE ZAVRNJENA, KER JE DOVOLJ, ČE STE BILI TAKRAT BODISI ZAKUPNIK ALI UŽIVALEC KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA.
 
Več informacij lahko dobite preko spodnjega nezavezujoče obrazca, ki ga pošljete po navadni pošti ali na: drustvo.upokojitev@gmail.com po e-pošti. 
Tel.031 653 261.

OBRAZEC ZA BREZPLAČNO PREVERITEV MOŽNOSTI UVELJAVITVE POKOJNINSKE DOBE BREZ PLAČILA DODATNIH PRISPEVKOV

Ime in priimek:______________________________
Datum in kraj rojstva:_________________________
Stalno bivališče:_____________________________
Poštna številka in pošta:______________________
Tel, e-pošta:________________________________
Datum dokončanja osnovne šole:________________
srednje šole, Višje,...__________________________
Vojaški rok:_________________________________
Druga pokojninska doba ( dan,mesec,leto):  
___________________________________________
___________________________________________

Čas dela na kmetiji za katerega nameravati uveljavljati pokojninsko dobo za delo na kmetiji (dan, mesec, leto): 

od______________do____________
od _____________ do____________

Možnost uveljavljanja pokojninske dobe od 15 leta starosti naprej. 

V tistem času sem bil :

-  lastnik, solastnik kmetijskega zemljišča -  zakupnik kmetijskega zemljišča - uživalec kmetijskega zemljišča  - sem delal na kmetiji očeta -  sedaj sem prevzemnik kmetije in pokojninsko zavarovan, kot kmet. Ustrezno obkrožite.

Druga pokojninska vprašanja
__________________________________________

Kraj in datum:_________           Ime in priimek:

                                                     Podpis:_________


Obrazec lahko pošljite po navadni pošti na naslov Društvo za pomoč pri upokojevanju Aškerčeva 21, 9240 Ljutomer ali elektronski pošti.
V nekaj dneh vam bomo odgovorili, če boste posredovali vse potrebne podatke v obrazcu. 
Ne vračamo nobenih vaših dokumentov in pisanj !
 
Lepo vas pozdravljamo,
                                             Predsednik društva:
                                        Jožef Jandl,univ.dipl.prav.
 


.

    
  
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se