SODNA PRAKSA; POGOJI ZA PRIZNANJE DELA NA KMETIJI V POKOJNINSKO DOBO BREZ PLAČILA DODATNIH PRISPEVKOV

A) KOT LASTNIK, SOLASTNIK, ZAKUPNIK ALI UŽIVALEC KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ. B) KOT DELAVEC NA ZASEBNEM KMETIJSKEM POSESTVU. Ker je tožničino delo kmetijske delavke na kmetiji v velikosti 10 ha v lasti njene mame, ki se je ukvarjala z vzrejo in prodajo govedi in prašičev ter prodajo mleka in kmetijskih pridelkov, vsebovalo bistvene elemente delovnega razmerja ( stalnost dela , delo pod nadzorom delodajalca in dogovorjeno plačilo, se ji čas opravljanja tega dela šteje vpokojninsko dobo. VDSS sodba Psp 465/2012.

- bistveno za opravljanje kmečkega dela je stalnost dela, delo pod nadzorom delodajalca in dogovorjena plača. Zavezujoče stališče za priznavanje pokojninske dobe za delo na kmetiji Vrhovnega sodišča RS,v sodbi št. VIII Ips 137/07 z dne 18.11.2008.

Pokojninsko dobo za delo na kmetiji, lahko uveljavite,brez plačila dodatnih prispevkov.  A) po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov za čas od 1.1.1972 do 31.12.1983, če so bili vaši starši ali družina pri kateri ste živeli zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov in ste bili vi ali vaš zakonec v tistem času lastnik, solastnik, zakupnik ali uživalec kmetijskega večjega od 1ha. 
B)kot delavec na zasebnem kmetijskem posestvu od 1.januarja 1958 dalje Pogoje za priznanje dela na kmetiji v pokojninsko dobo brez plačila dodatnih prispevkov je na podlagi starejšega zakona opredelilo Vrhovno sodišče RS in delovna ter socialna sodišča Republike Slovenije. Navedene odločitve so obvezne in zavezujoče za vse ostale državne organe, ki odločajo o priznanju pokojninske dobe za delo na kmetiji.  
Pogoji so trije in sicer 
1.stalnost dela ( najmanj 4o ur na teden) 
2.delo pod nadzorom delodajalca 
3.dogovorjeno plačilo za delo, ki je bilo lahko v naravi ( stanovanje, hrana,...)in delno v denarju. Za plačilo se šteje tudi, če je bilo plačilo pretežno v naravi.

Ni pa pogoj,za priznaje pokojninske dobe za delo na kmetiji, brez plačila dodatnih prispevkov, prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo prispevkov,pisna pogodba o zaposlitvi, redno in v naprej določeno plačilo za opravljeno delo, letni dopust, disciplinska odgovornost ,.., kot se to večinoma napačno razlaga zainteresirani javnosti oz. se iz teh razlogov upravičencem, do pokojninske dobe za delo na kmetiji, brez plačila dodatnih prispevkov neutemeljeno zavračajo njihovi zahtevki.

Jožef Jandl, univ.dipl.prav.

Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se